martes, 19 de noviembre de 2013

5 claus per a una bona integració de les TIC als centres docents

La lectura 5 claus per una bona integració de Tic en els centres educatius, redactat per el Dr. Pere Marquès, en descriu les cinc claus necessàries per poden integrar les Tic en els centres educatius i pugui ser un eina d’ensenyament-aprenentatge. Aquestes cinc claus surten dels resultats de vàries investigacions dels seguiment a les Administracions Educatives que ha realitzat el Departament de Pedagogia Aplicada a la UAB.

De manera resumida explicaré els cinc punts:
  • Les bases tecnològiques necessàries: és necessari tenir materials i recursos suficient de qualitat com també una bones infraestructures. Ex: pissarra digital, un ordinador amb connexió a Internet i un projector a cada aula, etc.
  • Coordinació i manteniment dels recursos TIC: és important tenir aquest materials sempre operatius amb un bon manteniment amb un equip de suport de centre.
  • Recursos didàctics adequats: els mestres han de seleccionar-los prèviament abans de la seva utilització per a que realment facilitin els aprenentatges dels infants.
  • Suport de l’equip educatiu i de la comunitat educativa: és convenient comptar amb el recolzament de l’equip directius i de tota la comunitat educativa. Tothom ha de estar disposat a aquestes noves experiències.
  • Adequada formació del professorat: necessari una formació continuada dels mestres tant a nivell individual com de centre per a que sigui un eina d’ajuda per a la seva taca docent.

Penso, que aquest requisits són bàsics pel bon funcionament de les Tic en els centres. Tot i això, és imprescindible la implicació tant del propi centre, mestres i la pròpia família per involucrar als infants dins de les noves tecnologies. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario