viernes, 6 de diciembre de 2013

Wordle

Wordle és una aplicació gratuïta en la que l’usuari pot crear una pluja de paraules, les quals pot adoptar diverses formes, colors i fonts de lletra.  És una eina que ens familiaritza amb la presentació visual de paraules destacades a partir d’un simple text.
No és necessari descarregar cap programa sinó que basta amb entrar a la web i començar a crear la pluja d’idees personal.

Aquest, és un wordle que He creat  amb les paraules que es relacionen amb la importància que tenen les TIC dins les aules d’Educació Infantil.


jueves, 5 de diciembre de 2013

Competència Digital dels professors. Jordi Adell.

Jordi Adell, fa una exposició sobre les competències que hauríem de tenir els docents. Una investigació anomenada ACOT inunda  a un sèrie d’escoles donant assessorament, posant tots els medis, etc varen avaluar quines eren les fases pels quals la tecnologia començava a formar part de la pràctica quotidiana dels docents (procés que dura de 3 a 5 anys). Aquestes fases són les següents: fase d’accés, fase d’adopció, fase d’adaptació, fase d’apropiació i fase d’innovació.

Personalment, considero que estic entre la fase d’adaptació i la fase d’apropiació, és a dir, com diu Adell de manera habitual estic integrant les noves tecnologies en pràctiques tradicionals com per exemple, edició de textos, presentacions, etc. En canvi també, durant la carrera m’han ensenyat i inculcat la importància del treball cooperatiu, interdisciplinari, basat en projectes d’aprenentatge. Tot i això, encara no he pogut dur a la pràctica aquesta disciplina a les aules però, si ja tinc aquesta mentalitat podré aconseguir està en aquesta fase d’apropiació.


Aquí vos pas un vídeo que ens ha penjat sa profe al mudel sobre el professor Jordi Adell.

martes, 3 de diciembre de 2013

Societat de la Informació, Tencologies digitals i Educació. Manuel Area

En aquest article, Manuel Area, fa un anàlisi i planteja diferents perspectives en relació al nou context social, econòmic i cultura que està sorgint arrel de les noves tecnologies. Per tant, La velocitat amb la que s’estàn produïnt els canvis tecnològics i com afecten a nivell social, educatiu, polític, cultural, etc, fan necessari un replantejament dels models educatius, ja que l’educació segueix essent el motor de canvi de la societat.

Les perspectives que M. Area, menciona són les següents:
  • Tercera revolució industrial: a on hi ha una demanda de consum terciari, amb les conseqüències de l’esgotament de recursos materials. Debat sobre la digitalització de la informació.
  • Globalització: des de la revolució industrial cap a una superació de fronteres locals i nacionals, marcant les tendències a una ruptura de la societat, cap a models capitalistes.

Trobem diferents concepcions i discursos segons l’autor:
  • Discurs mercantilista des del qual  la societat de la informació suposa un major benestar material i per tant,  més felicitat pels individus.
  • Discurs crític - polític  que defèn que les tecnologies digitals han d’estar al servei del desenvolupament social i humà i no controlat per un sistema capitalista.
  • Discurs tecnocentrista pel que les noves tecnologies se converteixen en el centre del canvi social i cultural.
  • Discurs apocalíptic que considera les noves tecnologies com el final dels valors de la modernitat i el pensament il·lustrat perquè supediten la cultura als interessos tecnocràtics.

Amb aquestes perspectives assenyales anteriorment i com a conseqüència els seus afectes poder ser d’avantatges i inconvenients:

Ø  Avantatges:
Permeten i faciliten major comunicació
Rompen fronteres d’espai i temps
Es pot accedir de de casa a qualsevol tipus d’informació.
Millores l’eficàcia i qualitat de serveis
Noves formes d’activitat productiva
Augmenta el coneixement i contacte cultural

Ø  Inconvenients:
Obstaculitzen el progrés cap un model social més democràtic i d’equilibri en la distribució de la riquesa material.
Obstaculitzen el camí cap un model de societat menys agressiu amb la diversitat cultural i medi ambiental.
El progrés tecnològic no significa una millora del benestar dels ciutadans
Perilla la pèrdua de les senyes d’identitat culturals de molts individus i col·lectius socials.
Inadaptació d’alguns sectors a causa de la rapidesa de l’evolució tecnològica.
Mal ús de les NNTT que responen a interessos mercantils
Sobredosi d’informació.

En aquest article, l’autor ens aporta informació, conductes i reptes per la consecució. A
Això implica una sèrie de reptes educatius. En veurem uns quants breument.

  • Integrar les noves tecnologies en el sistema i cultura escolar: a on els sistema escolar s’ha d’adaptar a les exigències i integrar les tecnologies digitals a les aules i als centres educatius.
  • Reestructurar els fins i mètodes d’ensenyança. Nous rols per a docents i alumnes: Una fita important per a l’educació serà la formació de infants com a usuaris conscients i crítics de les noves tecnologies i de la cultura que al seu voltant es produeix.
  • Estendre la formació a través de ret d’ordenadors: la teleformació. El repte d’aquests és que aquests projectes educatius siguin de qualitat .
  • Revisar i replantejar la formació ocupacional a la llum de les noves exigències sociolaborals impulsades per les noves tecnologies: Per afrontar els reptes laborals que aquestes innovacions impliquen s’han de prendre una sèries de mesures que facin possible l’acompliment dels objectius.

Reflexió:
Nosaltres com a mestres tenim la necessitat de que els centres escolars s’adaptin a aquesta societat impulsora de les noves tecnologies. Per tant, és important que els centres s’impregnin d’aquesta necessitat que ens rodeja cada dia amb més força.

S’ha d’ensenyar als alumnes a seleccionar la informació de qualitat, ja que a causa de la gran quantitat d’informació a la que es pot accedir, sorgeix la necessitat d’ensenyar als infants a ser crítics i responsables amb tota aquella informació que els arriba i aprendre a destriar-la i a seleccionar la que els pugui resultar més útil.


Per altre banda penso que tot i que les persones som conscients de les avantatges i desavantatges que tenen les noves tecnologies, ens hem endinsat de manera bastant consumista. Amb això vull dir que,  molts de nosaltres emprem les noves tecnologies no només per facilitar el treball sinó també per plaer i deixem de banda les coses importants com la comunicació verbal entre les persones.


Aquí us deix l'enllaç de l'article i el vídeo sobre la societat de la informació  i educació :
http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/manual_area/tema1.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=vIqQuhTEGXs